BUJTINAT MIKPRITËSE

konaku Bujtina KONAKU i Dibrës
Vendndodhja: Tomin
Tel: 00355 69 20 53 492
E-mail:aminasalkurti@gmail.com
konaku Bujtina e Jufkave
Vendndodhja: Peshkopi
Tel: 00355 69 9377 337
E-mail:agro_zerja@yahoo.com
konaku Guest House Sabriu
Vendndodhja: Rabdisht
Tel: 00355 69 51 14 003
E-mail:guesthousesabriu@gmail.com
konaku Kulla HUPI
Vendndodhja: Dushaj, Bulqize
Tel: 00355 68 83 73 793
E-mail:kullahupi5@gmail.com@yahoo.com
konaku Bujtina Arbri
Vendndodhja: Arras, Fushë-Çidhën
Tel: 00355 68 65 06 061
E-mail:markuvladimir@yahoo.com
konaku Guesthouse Tershana
Vendndodhja: Peshkopi
Tel: 00355 02 18 20 306
E-mail:bujtina.tershana@outlook.com
konaku Bujtina Goleci
Vendndodhja: Rabdisht
Tel: 00355 69 64 29 888
E-mail:fitimgoleci1@gmail.com