PAJTOHU/NDIHMO

Në ShQIPERI: 600 lekë.
LLOGARIA Raiffeisen Bank | Rruga e Arberit: Nr. llog. në lekë: 0010036640

NE EUROPE; 10 Euro
NE SHBA dhe vende të tjera: 15 USD
Për kontribute për gazetën mund të kontaktoni redaksinë ose
mund t’i bëni ato përmes numrit të llogarisë më poshtë:

LLOGARIA Raiffeisen Bank | Rruga e Arberit: Nr. llog. në lekë: 0010036640

IBAN: AL44202112190000000010036640


Me opsionet më poshtë mund të jepni një ndihmë të çmuar në kauzën tonë.


Bashkatdhetar në USA


Ndihmo
Bashkatdhetar në Evropë


Ndihmo
Kjo faqe interneti është një kontribut për gazetën, lobimin për Rrugën e Arbërit, si dhe për zhvillimin e rajonit të Dibrës. Botuesit e kësaj faqejeje interneti nuk kanë asnjë përfitim financiar nga gazeta, çdo gjë kryhet në mënyre vullnetare. Çdo lloji donacioni apo ndihme në këtë faqe interneti shkon në masën 100% në ndihmë të botimit të gazetës “Rruga e Arbërit”. Pyetjet per botuesit e gazetës mund ti drejtoni në: rrugaearberit@gmail.com | Pyetjet për këtë faqe interneti mund ti drejtoni ketu: info@rrugaearberit.com