PETICIONI

NDIQ HAPAT E MËPOSHTËME PËR FORMULARIN PRINT:

NDIQ HAPAT E MËPOSHTËME PËR TË FIRMOSUR ONLINE:

KLIKO NË IMAZHIN E MËPOSHTËM:

Lart, djathtas shfaqen kuadratet bosh.
Shkruaj Emrin, Mbiemrin, Adresën e emailit dhe Qyetitn tuaj. Pastaj klikon “Sign”.

Pas kësaj, ju do të merrni një mesazh falënderimi dhe konfirmimi që emri juaj u rregjistrua.

Na gjeni gjithashtu ne:

Facebook- facebook.com/gezim.alpion> ose<facebook.com/rruga.arberit.

‘, $data->name, ‘ (‘, $data->sys->country, ‘)

‘;

// the general information about the weather
echo ‘

Temperatura:

‘;
echo ‘

Aktuale: ‘, $data->main->temp, ‘° C

‘;
echo ‘

Më e ulta: ‘, $data->main->temp_min, ‘° C

‘;
echo ‘

Më e larta: ‘, $data->main->temp_max, ‘° C

‘;

// something about the air
echo ‘

Cilësia e ajrit

‘;
echo ‘

Lagështira: ‘, $data->main->humidity, ‘%

‘;
echo ‘

Presioni: ‘, $data->main->pressure, ‘ hPa

‘;

// and about the wind
echo ‘

Era

‘;
echo ‘

Shpejtësia: ‘, $data->wind->speed, ‘ m/s

‘;
echo ‘

Drejtimi: ‘, $data->wind->deg, ‘°

‘;

// and what the weather is according to the API (an array)
echo ‘

Moti

‘;
echo ‘

  ‘;
  foreach ($data->weather as $weather) {
  echo ‘

 • ‘, $weather->description, ‘
 • ‘;
  }
  echo ‘

   ‘;
   ?>