Ferma e Atli Manit, nga pemëtaria e blegtoria te bimët mjekësore
Nga Osman Xhili

 

Familja Mani në Pejkë të Dibrës, ka kohë që ka krijuar emrin e saj dhe përpiqet të radhitet te fermerët më të mirë të këtij rrethi. Lidhjet e kësaj familje me bujqësinë dhe blegtorinë datojnë që para viteve nëntëdhjetë. Rustem Mani ishte mjaft i njohur në rrethin shoqëror të kohës. Për shumë vite shërbeu si kryetar i këshillit të bashkuar për Melanin.…

Lexo më shumë

31 fruta dhe perime
Nga Hajredin Toca*

Brezi im kishte ëndërr të mbaronte një shkollë të lartë, por, të shkoje në universitet për Agronomi, nuk pëlqehej. Edhe unë gëzoja se do të mbaroja shkollën e lartë, por jo për profesionin e agronomit. Pasi mbarova studimet, e kam thënë dhe e them përsëri, isha me fat që kisha studiuar në degën e duhur, me dije të gjithanshme për tokën e për bimët, për kiminë e agrokiminë, për biologjinë e për gjenetikën, etj.…

Lexo më shumë

“Agrinet Albania“, mbi 10 vjet ndihmë për fermerët e Maqellarës
Nga Osman Xhili

Ishte vërtet fat e mirësi për fermerët e Maqellarës, që të binin në kontakt me stafin e mrekullueshëm të fondacionit “Agrinet Albania”, me qendër në qytetin e Korçës. Historia nisi këtu e dhjetë vite të shkuara, në takimet që organizonte agrobiznesi shqiptar. Fillimisht ishin lidhje të brishta, takime me dy tre fermerë, që më vonë u shpeshtuan, për të lidhur një miqësi që nuk do të shuhej më.…

Lexo më shumë

Veli Torba, fermeri që nuk di të ndalet
Nga OSMAN XHILI

Ai nuk arriti te shkojë më shumë se shkollimi i mesëm, ndonëse dëshirat i kishte të mëdha. Bile dhe atë e mbaroi, pa shkëputje nga puna, pasi duhej të ndihmonte familjen e tij të varfër, siç ishin të gjitha familjet e asaj kohe. Linte pas fshatin e tij të bukur malor e derdhej fushave poshtë me një çantë të thjeshtë në sqetull, me pak libra e fletore në të, por me shumë dëshira e ambicie për të ardhmen.

Lexo më shumë

Katastrofa ekologjike është ulur këmbëkryq në malet tona
Intervistë e Haki Kolës dhënë gazetarit Bashkim Koçi

Më poshtë po ju paraqesim një intervistë të tij dhënë dy vite më parë gazetarit Bashkim Koçi, përgatur për botim nga Abdurahim Ashiku, në shenjë nderi dhe respekti për Haki Kolën që iku pa e vënë në zbatim ëndrrën për një pylltari të kohës në të gjithë hapësirën e Shqipërisë dhe Kosovës.

Intervistoi: Bashkim Koçi, dhjetor 2018 

Inxhinier! Si është sipas jush gjendja, mund të jepni një informacion të shkurtër  rreth situatës që përjetojnë pyjet në vendin tonë?

Lexo më shumë

Serveti i Cerjanit, një hero i heshtur
Nga Osman Xhili

Nuk di, nëse atë ditë fundmaji shkova të shoh fshatin e Cerjanit, Servetin, fermerin e talentuar të këtij fshati, apo të dyja njëherësh. Normalisht, që ata janë të pandashëm, një binom me dy gjymtyrë. Nuk isha vetëm në këtë udhëtim të mrekullueshëm. Ishte një ide e hershme, bashkë me profesorin e nderuar, po nga ky fshat, Hajredin Paci. Ai ka vite që banon në qytetin e Peshkopisë, por shpirtin, mendjen, zemrën, por pse jo dhe fizikisht është çdo ditë atje.…

Lexo më shumë

Mbështetja për blegtorinë e imët, mundësi zhvillimi
Osman Xhili
Maksim Hajrullaj

Projekti “Menaxhimi i fermave blegtorale,qendrueshmeria dhe sipëmarrja nga te rinjtë – Bashkia Dibër” , financohet nga Programi Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), duke mbështetur bashkitë në zhvillimin e mekanizmave transparente të financimit për OSHC-të, në mënyrë që të përmirësojë ofrimin e shërbimeve për qytetarët në komunitetet lokale.…

Lexo më shumë

Menaxhimi i fermave blegtorale, qëndrueshmëria dhe sipërmarrja nga të rinjtë
Nga Osman Xhili

Në kushtet e sotme të zhvillimit te vendit,veprimtaria prodhuese e fermave blegtorale për të imta eshte nje aktivitet fitimprures duke shfrytezuar resurset natyrore te territorit të bashkisë Diber me hapasira kullosore,livadhore mbi 5400 ha dhe tokë inproduktive dhe djerrëmbi 4500 ha.Kjo situate krijon kushte per nje zhvillim mëtë shpejtë te blegtorise kjo e mbeshtetur edhe nga politikat e zhvillimit te shtetit nepermjet skemave mbeshtetse kombëtare te subvecionit dhe poashtu aplikimeve te IPARD II dhe AZHBR.Organizata e shoqerise civile “ AGRO EKO DIBRA” në Bashkinë Dibër aplikoi dhe po zbaton projektin “Menaxhimi i qëndruesheëm i fermave blegtorale ,qëndrueshmëria dhe sipermarrja nga të rinjtë ” me synim plotësimin e nevojave të tanishme dhe në të ardhmen për produktet blegtorale,afrimin e të rinjve në krijimin e tufëve të reja ,mbrojtjen e mjedisit , ndaljen e ç’popullimit dhe emigrimit në funksion të zhvillimit ekonomik rural .…

Lexo më shumë
1 2