Mes interesave kombëtare dhe shqetësimeve lokale: Debati rreth projektit të HEC-it të Skavicës 

Simulim i projektit te Skavices me dy nivele dige, 385 meter blu e theksuar dhe 450 blue e hapur. Burimi : https://bankwatch.org/project/skavica-hydropower- plant-albania, parë për herë të fundit më 08/04/2024

Në kuadër të anëtarësimit në BE, Shqipëria disponon mjaft mekanizma financimi për të zhvilluar kapacitetet e saj në fushën e energjisë së rinovueshme, në mënyrë që ky tranzicion energjetik të mos ketë kaq pasoja negative. Autoritetet kombëtare dhe lokale duhet të marrin informacion nga BE në lidhje me mundësitë e financimit, në mënyrë që të vënë në jetë projekte alternativ

Nga Roland MARKU *

Ndërsa bota kërkon zgjidhje për të ulur emetimet e gazrave me efekt serë dhe për t’ju përgjigjur kërkesës në rritje për energji, projektet hidroenergjetike shihen gjithnjë e më shumë si një alternativë premtuese.

Lexo më shumë